Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

3 października 2017

Czy w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym wspólnoty był lokal użytkowy ( pierwotnie znajdował się tam sklep) i został on przerobiony na lokal o innym charakterze (obecnie funkcjonuje tam klub fitness, siłownia, aerobic, skutecznie utrudniając życie mies

0 333
Czy w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym wspólnoty był lokal użytkowy ( pierwotnie znajdował się tam sklep) i został on przerobiony na lokal o innym charakterze (obecnie funkcjonuje tam klub fitness, siłownia, aerobic, skutecznie utrudniając życie mieszkańcom głownie generowaniem nadmiernych hałasów) wymagane jest uzyskanie pozwolenia na zmianę przeznaczenia takiego lokalu? Jeśli tak, to gdzie składa się taki wniosek i kto wydaje zgodę?

Należy odróżnić pojęcie „zmiany przeznaczenia lokalu” od pojęcia zmiany „sposobu jego użytkowania”. Inaczej rzecz ujmując: nie każda zmiana sposobu użytkowania lokalu przez przedsiębiorcę będzie powodowała zmianę jego funkcji w rozumieniu prawa budowlanego, a jedynie ta, której skutkiem będzie zmiana warunków określonych w art. 71 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przez zmianę sposobu użytkowania rozumie się w szczególności podjęcie działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Z przywoływanego przepisu nie wynika jednak konkretyzacja jaka działalność skutkuje tego rodzaju zmianą, wymieniono w nim jedynie przesłanki warunkujące jej zaistnienie. Przesłanki mają jedynie charakter przykładowy (świadczy o tym użyty przez ustawodawcę zwrot: „w szczególności”), dlatego też w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się również wpływ innych okoliczności. W tym miej...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy