Brak wyników

Pytanie do eksperta

13 czerwca 2018

Czy wspólnota może zgodnie z prawem zamontować na swoim terenie tabliczki z zakazem wyprowadzania psów. Zarowno uchwała rady gminy dot. utrzymania czystości i porzadku jak i wewnętrzy regulamin wspólnoty nakładają obowiązek utrzymania czystości przez

0 2196
Czy wspólnota może zgodnie z prawem zamontować na swoim terenie tabliczki z zakazem wyprowadzania psów. Zarowno uchwała rady gminy dot. utrzymania czystości i porzadku jak i wewnętrzy regulamin wspólnoty nakładają obowiązek utrzymania czystości przez właścicieli czworonogów poprzez usuwanie odchodów. W przypadku odchodów stałych sprawa jest o tyle prosta, że można je posprzątać. Moczu jednak nie da się usunąć i dlatego zamontowano tabliczki w celu ochorny zieleni, która w br. zostala zmodernizowana Nie podlega wątpliwości, że czworonogi powinny mieć przestrzeń do swobodnego korzystania czy zabawy i dlatego w innych zielonych częściach osiedla tabliczek nie ma i w tych miejscach psy mogą być wyprowadzane.

Wyprowadzania psów na spacery jest uregulowane w art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z którym zabrania się puszczania psów bez możliwości kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Jest to jedyny zakaz zawarty w przepisach prawa dotyczący spacerów ze zwierzętami domowymi. Nie znajdziemy przepisu, który upoważniałby do umieszczania tabliczek z zakazem wyprowadzania psów. Gminy uchwalały akty prawa miejscowego, dotyczące utrzymania porządku i czystości na terenie gmin, w których ustanawiały takie zakazy. Jednak przepisy te nie miały oparcia w aktach prawnych bo ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli psów jedynie obowiązek sprzątania po swoich psach. Od wieku lat stowarzyszenia ochrony zwierząt ale i pojedynczy właściciele zwierząt podjęli walkę z sprzecznymi z prawem regulaminami w gminach. Zmianie też uległo nastawienie organów nadzoru, które zaczęły walczyć z takimi sprzecznymi z prawem zapisami. Na przykład wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6.03.2013 r., II SA/Go 1045/12, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt II OSK 2439/14, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/Wr 153/14. Naczelny Sąd Administracyjny wprost stwierdził, że takie zakazy ograniczają podstawowe prawa obywatelskie właścicieli psów. Z pomocą psom ruszył także Rzecznik Praw Obywatelskich i to w wyniku jego skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie sygn. akt II SA/Gl 408/17 stwierdził, że może nakazać trzymanie psa na smyczy, zakładanie kagańca czy sprzątanie po czworonogu, ale nie może w żadnym wypadku wyznaczać miejsc, w których właściciel może spacerować ze s...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy