Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

12 stycznia 2018

Czy wspólnoty mieszkaniowe są zobowiązane do przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

0 89
Czy wspólnoty mieszkaniowe są zobowiązane do przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Zgodnie z przepisem art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą. W/w przepis wprowadza pojęcie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jest to odpowiedni format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w którym podatn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy