Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

2 sierpnia 2019

Czy zarządca ma prawo wglądu w akty notarialne w których to deweloper wpisał go jako powierzenie zarządu?

0 174
Czy zarządca ma prawo wglądu w akty notarialne w których to deweloper wpisał go jako powierzenie zarządu?

Prawo dostępu do aktów notarialnych rozumiane jako prawo wybierania ich wypisów u notariusza który je sporządzał mają tylko strony które zawierały umowę oraz podmioty którym w akcie notarialnym takie prawo zapewniono, a ponadto wymienione w przepisach podmioty państwowe. Zarządca nieruchomości nie ma prawa żądania wydania mu przez notariusza wypisów aktów notarialnych tylko na tej podstawie, że w aktach tych widnieje informacja, że deweloper powierzył mu zarząd. Takie żądanie skierowane do dewelopera w postaci udostępnienia ksera wszystkich aktów notarialnych wyodrębnienia lokali w budynku nie ma oparcia w przepisach prawa, a więc jego realizacja zależy tylko od decyzji dewelopera. Takie żądanie skierowane do właścicieli lokali ma oparcia w przepisach...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy