Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

23 marca 2019

Czy zarządca może dopuścić do uczestnictwa w zebraniu ogółu właścicieli wspólnoty mieszkaniowej i głosowania osobę posługującą się pełnomocnictwem napisanym odręcznie i podpisanym nazwiskiem osoby widniejącej w księdze wieczystej nieruchomości?

0 170
Czy zarządca może dopuścić do uczestnictwa w zebraniu ogółu właścicieli wspólnoty mieszkaniowej i głosowania osobę posługującą się pełnomocnictwem napisanym odręcznie i podpisanym nazwiskiem osoby widniejącej w księdze wieczystej nieruchomości?

Żeby głosować na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej nie trzeba być osobiście obecnym. Podejmowanie decyzji (głosowanie) można powierzyć pełnomocnikowi. Można wyróżnić dwa rodzaje pełnomocnictwa pełnomocnictwo ogólne i pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia pełnomocnika tylko do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Do podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo szczególne może być pełnomocnictwem rodzajowym, czyli upoważnieniem do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub pełnomocnictwem szczegółowym upoważniającym do dokonania jednorazowo konkretnej czynności. Jeden pełnomocnik może reprezentować nieograniczoną ilość osób. Nic nie stoi więc na przeszkodzie aby właściciel lokalu udzielił pełnomocnictwa swojemu synowi czy też osobie zupełnie obcej, a także sąsiadowi będącemu również właścicielem lokalu. W takiej sytuacji osoba ta będzie podczas zebrania głosowała dwa razy. Raz w imieniu własnym i drugi raz jako pełnomocnik nieobecnego w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy