Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

14 lipca 2017

Do naszego TBS wpłyną wniosek pana, który domaga się aby sąsiadka usunęła rury centralnego ogrzewania, które przechodzą przez jego piwnicę. Oboje są właścicielami lokali oraz piwnic. Czy można tej Pani nakazać usunięcie przedmiotowych rur? Jak prawidłowo

0 86
Do naszego TBS wpłyną wniosek pana, który domaga się aby sąsiadka usunęła rury centralnego ogrzewania, które przechodzą przez jego piwnicę. Oboje są właścicielami lokali oraz piwnic. Czy można tej Pani nakazać usunięcie przedmiotowych rur? Jak prawidłowo rozwiązać tę sytuację?

Z przedstawionego przez użytkownika stanu faktycznego wynika, że w budynku wielolokalowym wybudowanym w ramach towarzystwa budownictwa społecznego, wyodrębniono własność lokali, w związku z czym z mocy prawa doszło do powstania wspólnoty mieszkaniowej zarządzanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Z 2000 r. Nr 80). Praktyka każe również przyjąć założenie, że we wspólnocie mieszkaniowej, której dotyczy pytanie - towarzystwo budownictwa społecznego, funkcjonujące zapewne jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółdzielnia osób prawnych, jest zarządcą nieruchomości wspólnej (zarząd powierzony). Opis stanu faktycznego zawarty w treści pytania zadanego przez użytkownika wymaga przyjęcia pewnych założeń, które są konieczne do prawidłowej oceny sytuacji prawnej. W tym kontekście należy podkreślić, że najczęściej spotykanym w praktyce systemem ogrzewania w budynkach wielolokalowych jest ogrzewanie centralne (zasilane z miejskiej sieci lub kotłowni) lub ogrzewanie indywidualne – gazowe. Treść pytania użytkownika sugeruje, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z systemem ogrzewania wspólnego dla każdego lokalu. Przy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy