Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

30 listopada 2017

Do zarządu wspólnoty mieszkaniowej wpłynął wniosek jednego z właścicieli z prośbą o wyrażenie zgody na poszerzenie otworu drzwiowego w jego lokalu. Prace polegałaby na usunięciu drzwi w jednym z pokoi i zmianie szerokości otworu z 80 cm na 150 cm. Sp

0 218
Do zarządu wspólnoty mieszkaniowej wpłynął wniosek jednego z właścicieli z prośbą o wyrażenie zgody na poszerzenie otworu drzwiowego w jego lokalu. Prace polegałaby na usunięciu drzwi w jednym z pokoi i zmianie szerokości otworu z 80 cm na 150 cm. Sprawa dotyczy ŚCIANY NOŚNEJ. Na zlecenie właściciela lokalu wykonany został projekt przez osobę z uprawnieniami i złożone zostały wymagane dokumenty do wydziału architektury w urzędzie miasta. Ustawa o własności lokali mówi, że przebudowa części wspólnych jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Czy w tym przypadku uchwała wspólnoty jest wymagana, czy opisane prace kwalifikują się jako przebudowa części wspólnej?

Tak, dla prac opisanych w treści pytania, konieczne będzie uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, albowiem poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie nośnej stanowi przebudowę części wspólnej tejże nieruchomości. Zgodnie z definicją znajdującą się w art. 3 pkt 7a) Prawa budowlanego przez przebudowę należy rozumieć roboty budowlane zmieniające parametry użytkowe lub techniczne istniejącego obiektu, z wyjątkiem parametrów charakterystycznych jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji. W orzecznictwie sądów administracyjnych za ugruntowany należy uznać pogląd, że zarówno likwidacja, jak i powiększenie otworów okiennych czy drzwiowych stanowić będzie przebudowę obiektu budowlanego. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.10.2010 roku (sygn. II OSK 1536/09, opubl. LEX): „Rozebranie ścianek dzielących łazienkę oraz oddzielających poszczególne pokoje a także powiększenie otworu drzwiowego spowodowało niewątpliwie zmianę parametrów technicznych użytkowych istniejącego budynku. Była to więc przebudowa…” Ponadto, jak wskazał Wojewód...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy