Brak wyników

Orzeczenia Sądów Rejonowych

13 kwietnia 2017

Drobne nakłady

0 442
W uzasadnieniu przedmiotowego wyroku stwierdzono, że wynajmujący zgodnie z treścią art. 662 § 1 kodeksu cywilnego powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Oznacza to, iż brak wykonania i wykończenia budowlanego przedmiotu najmu powoduje, że przedmiot najmu nie jest przydatny dla przedmiotowej umowy.

Skład orzekający uznał, cyt. „Wynajmujący nie może, nawet poprzez umowne zobowiązanie najemcy, przenieść na niego obowiązków budowlanych związanych z przedmiotem najmu. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20.12.1982 roku – sygn. akt I SA 356/82, który zachował nadal aktualność, stwierdza, że należy uznać za niedopuszczalne przydzielenie pomieszczenia, które nie nadaje się do zamieszkania ze względu na stan techniczny, nawet gdy uprawniony zobowiąże się do przeprowadzenia remontu. Obowiązek taki może obciążać tylko zarządcę lub właściciela budynku. Zastosowanie ma tu bowiem art. 662 § 1 k.c., zgodnie z którym wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku.” W tym stanie rzeczy najemcę obciążają jedynie drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy (art. 662 § 2 kodeksu cywilnego).

R...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy