Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

12 lipca 2019

Dzień dobry, w czasie kontroli wewnętrznej instalacji gazowej w budynku zlokalizowano na redukcji między zaworem głównym a podejściem do gazomierza (kolano). W 2013 roku właściciel budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami przeniósł gazomierz z budynku

0 96
Dzień dobry, w czasie kontroli wewnętrznej instalacji gazowej w budynku zlokalizowano na redukcji między zaworem głównym a podejściem do gazomierza (kolano). W 2013 roku właściciel budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami przeniósł gazomierz z budynku na zewnątrz budynku. Między odległość między gazomierzem głównym a zaworem głównym to odcinek na którym jest redukcja między zaworem a podejście do gazomierza. Po czyjej stronie leży doszczelnienie instalacji gazowej? Gazowni czy właściciela budynku.

Instalacja gazowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych, zgodnego z warunkami założonymi w projekcie tej instalacji. Do obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego instalacji gazowej należy między innymi zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli, w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej występowania zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników - wyłączenie z użytkowania instalacji lub jej części, zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy, Zgodnie z prawem budowlanym obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej w tym co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych lub co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 li...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy