Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

29 sierpnia 2019

Dzień dobry Zebranie dużej Wspólnoty Mieszkaniowej zwołane na określony dzień zostało przerwane i będzie kontynuowane w innym dniu. Czy pełnomocnictwo rodzajowe wystawione na okoliczność reprezentowania właściciela lokalu w pierwotnym terminie będzie wa

0 90
Dzień dobry Zebranie dużej Wspólnoty Mieszkaniowej zwołane na określony dzień zostało przerwane i będzie kontynuowane w innym dniu. Czy pełnomocnictwo rodzajowe wystawione na okoliczność reprezentowania właściciela lokalu w pierwotnym terminie będzie ważne także w dniu, w którym będzie kontynuowane zebranie?

Żeby głosować na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej nie trzeba być osobiście obecnym. Podejmowanie decyzji (głosowanie) można powierzyć pełnomocnikowi. Można wyróżnić dwa rodzaje pełnomocnictwa pełnomocnictwo ogólne i pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia pełnomocnika tylko do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Do podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo szczególne może być pełnomocnictwem rodzajowym, czyli upoważnieniem do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub pełnomocnictwem szczegółowym upoważniającym do dokonania jednorazowo konkretnej czynności. Jeden pełnomocnik może reprezentować nieograniczoną ilość osób. Nic nie stoi na przeszkodzie aby właściciel lokalu udzielił pełnomocnictwa swojemu synowi czy też osobie zupełnie obcej, a także sąsiadowi będącemu również właścicielem lokalu. W takiej sytuacji osoba ta będzie podczas zebrania głosowała dwa razy. Raz w imieniu własnym i drugi raz jako pełnomocnik nieobecnego właściciela w jego imieniu i na jego konto. Dokument pełnomocnictwa lub jego kopię dołącza się do dokumentacji z zebrania właścicieli lokali, a bez okazania dokumentu pełnomocnictwa prowadzący zebranie powinien odmówić danej osobie prawa do reprezentowania nieobecnego właściciela lokalu. Dla skuteczności udzielenia pełnomocnictwa wystarczy zachowanie zwykłej formy pisemnej. Czasami we wspólnotach mieszkaniowych można spotkać się z błędną praktyką, w której odmawia się pełnomocnikowi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy