Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

19 grudnia 2018

Jak wygląda w świetle przepisów RODO obiegowe zbieranie podpisów pod uchwałą przez zarząd wspólnoty. Czy na liście do głosowania mogą być umieszczone nazwiska właścicieli, cz tez należy je ukryć ?

0 421
Jak wygląda w świetle przepisów RODO obiegowe zbieranie podpisów pod uchwałą przez zarząd wspólnoty. Czy na liście do głosowania mogą być umieszczone nazwiska właścicieli, cz tez należy je ukryć ?

Proszę zwrócić uwagę, że przepisy ustawy o własności lokali nie precyzują w jaki sposób ma się odbywać zbieranie głosów czy to na zebraniu czy w drodze indywidualnego zbierania głosów. Ustawodawca pozostawił to praktyce lub wewnętrznym uregulowaniom wspólnoty mieszkaniowej. Zasady podejmowania uchwał w drodze indywidualnego ich zbierania, w tym termin w jakim są zbierane wspólnota mieszkaniowa może bowiem doprecyzować w regulaminie (uchwała) i wówczas zarząd będzie zobligowany tymi postanowieniami. W przypadku braku takich postanowień wprawdzie ustawa o własności lokali nie określa terminu w jakim zarząd ma zbierać głosy w drodze indywidualnego ich zbierania ale nie może tego robić w nieskończoność. Przepis posługuje się bowiem sformułowaniem „zbierania głosów” zatem wymaga aktywności zarządu określonego planu postępowania, określenia terminu zakończenia zbierania. Nie można więc uznać za właściwe przyjęcie przez zarząd biernej postawy polegającej na „położeniu uchwały na stole” i czekanie miesiącami do skutku aż właściciele wypowiedzą się w sprawie. Głosowanie takie nie powinno trwać bowiem dłużej niż miesiąc dwa. Oczywiście jeżeli charakter decyzji umożliwia taki termin oczekiwania Sam sposób zbieranie głosów przez zarząd nie został w przepisach określony zatem można uznać, że jest to każda nienaruszająca prawa forma działania zmierzająca do umożliwienia właścicielowi oddania głosu. Z reguły podjęcie uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów polega na tym, że zarząd przygotowuje treść uchwały wraz z listą do głosowania, a następnie członkowie zarządu chodzą od drzwi do drzwi, tłumaczą właścicielom treść uchwały i okoliczności sprawy oraz zbierają głosy pod uchwałą. Jest to najbardziej efektywny sposób zbierania głosów, który bardzo często umożliwia podjęcie uchwały w ciągu jednego dnia. Zarząd może też zostawić kartę do głosowania wraz z treścią uchwały poszczególnym właścicielom aby ci mieli możliwość przemyślenia sytuacji. Wówczas kolportaż dokumentów może odbywać się zarówno poprzez chodzenie od drzwi do drzwi i ich zostawianie jak i zostawianie dokumentów w skrzynce na listy z prośbą o odniesienie podpisanej katy do głosowania i oddania jej członkom zarządu. We wspólnotach mieszkaniowych złożonych z właścicieli którzy mieszkania kupili w ramach inwestycji na wynajem a sami mieszkają niejednokrotnie w innym mieście czy nawet zagranicą można się też spotkać się z głosowaniem korespondencyjnym. Zarząd wysyła pocztą właścicielom treść uchwał z kartami do glosowania a ci podpisują je i odsyłają zarządowi. Najmniej skuteczną metodą niestety nie tak rzadko stosowaną przez zarządy jest zupełnie bierna postawa polegająca na powiadomieniu właścicieli o glosowaniu i oczekiwaniu aż właściciele sami przyjdą do zarządu i zagłosują za uchwałą. Nie można jej zarzucić sprzeczności z prawem ale będzie ona z reguły nieefektywna i nie prowadząca do skutecznego przeprowadzenia głosowania. Taką metodę zbierania głosów powinno się stosować tylko we wspólnotach mieszkaniowych gdzie właściciele są bardzo zdyscyplinowani i można liczyć na to, że powiadomieni o potrzebie glosowania w większości w ciągu kilku tygodni sami przyjdą i oddadzą głos. Najlepszym wyjściem będzie stosowanie sytemu mieszanego. Członkowie zarządu przecież znają mieszkańców więc wiedzą, że właściciele 11, 12 15, 18 i 19 to emeryci z reguły przebywający z domu mile nastawieni do innych ludzi więc trzeba do nich podejść wyjaśnić treść uchwały i odebrać głos. Pan spod 1 i Panie spod 4 i 5 już poprzednio byli niezadowoleni z wizyty członka zarządu więc co do nich lepiej na przykład wsadzić w drzwi lub wrzucić do skrzynki zawiadomienie i czekać aż pojawią w celu od...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy