Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

16 marca 2018

Jestem zarządcą przymusowym małej wspólnoty mieszkaniowej. Jeden ze współwłaścicieli żąda ode mnie zwołania rocznego zebrania. Czy muszę zatem takie zebranie organizować, skoro nie dotyczy mnie Ustawa o Własności Lokali, a nadzór nad moimi działaniami jak

0 180
Jestem zarządcą przymusowym małej wspólnoty mieszkaniowej. Jeden ze współwłaścicieli żąda ode mnie zwołania rocznego zebrania. Czy muszę zatem takie zebranie organizować, skoro nie dotyczy mnie Ustawa o Własności Lokali, a nadzór nad moimi działaniami jako zarządcy sprawuje Sąd?

Słusznie autor pytania zauważa, że w odniesieniu do tak zwanej małej wspólnoty mieszkaniowej, podstawą powołania zarządcy przymusowego nie jest ustawa o własności lokali tylko przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z artykułem 203 Kodeksu cywilnego, doszło do ustanowienia zarządcy przymusowego z uwagi na niemożność uzyskania zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach zarządu lub dochodziło do naruszania przez większość współwłaścicieli zasad prawidłowego zarządu lub praw mniejszości. Zasady wykonywania takiego zarządu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Do zarządcy stosują się bowiem przepisy art. 611 – 616 K.p.c., a na mocy tego ostatniego przepisu odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy o zarządzie nieruchomością w toku postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, tj. art. 931 – 941 K.p.c. Współwłaściciele są zobowiązani do powstrzymywania się od czynności utrudniających wykonywanie zarządu. Zarządca prowadzi czynności potrzebne do prowadzenia tak zwanej prawidłowej gospodarki nieruchomością, w szczególności pobiera pożytki z nie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy