Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

26 października 2017

Kto ma pokryć koszt docieplenia fragmentu ściany przy mieszkaniu nadbudowanym na dachu budynku wspólnoty przez jednego z właścicieli na swój koszt ? Informuję, że budynek nie jest nigdzie ocieplony, właściciel mieszkania nadbudowanego własnym staraniem

0 112
Kto ma pokryć koszt docieplenia fragmentu ściany przy mieszkaniu nadbudowanym na dachu budynku wspólnoty przez jednego z właścicieli na swój koszt ? Informuję, że budynek nie jest nigdzie ocieplony, właściciel mieszkania nadbudowanego własnym staraniem kilkanaście lat temu zgłasza teraz problem z przemarzaniem wybudowanej przez siebie ściany i domaga się jej ocieplenia na koszt wspólnoty , podnosząc argument, że płaci zaliczki na fundusz remontowy. Czy faktycznie zgodnie z prawem wspólnota powinna mu ocieplić tę ścianę?

Zgodnie z brzmieniem art. 13 ustawy o własności lokali właściciele ponoszą koszty utrzymania swoich lokali i koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Stosownie do art. 14 u.w.l.: „na koszty zarządu składają się w szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenie i wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu". Powyższe wyliczenie nie jest oczywiście wyczerpujące, ponieważ we wspólnocie mieszkaniowej mogą występować jeszcze inne wydatki związane z zarządem nieruchomością wspólną. We wspólnocie mieszkaniowej może być wyodrębniony fundusz remontowy, przeznaczony do gromadzenia środków finansowych, wpłacanych miesięcznie przez właścicieli lokali, w wysokości określonej w uchwale podjętej z inicjatywy zarządu wspólnoty. W pierwszej kolejności z funduszu remontowego powinny być pokrywane wydatki, o któryc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy