Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

15 czerwca 2017

Mała wspólnota mieszkaniowa (6 lokali) złożyła wypowiedzenie umowy o administrowanie. Zamierza podpisać umowę o zarządzanie. Pytanie czy wystarczy jak obydwa dokumenty będą podpisane przez jednego z małżonków - jak lokal stanowi wspólność majątkową małżeń

0 99
mała wspolnota

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (majątek wspólny). Przyjmuje się, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Każdy z małżonków posiada uprawnienie do samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym. Powyższe uprawnienie wynika z art. 36 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Doznaje ono ograniczenia przy czynnościach enumeratywnie wymienionych w art. 37 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak również w sytuacji, gdy jeden z małżonków sprzeciwi się czynności podjętej przez drugiego małżonka zgodnie z art. 36[1] § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W piśmiennictwie analizowano art. 37 m.in. na tle zarządu majątkiem wspólnym małżonków. Art. 37 §1 Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania: 1) czynności prawnej prowadzącej...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy