Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

27 marca 2018

Mam pytanie: kiedy przyjmuje się wartość odtworzeniową 3% przy najmie czynszu? Wspólnota Mieszkaniowa ma w swoich zasobach mieszkanie, które wynajmuje od 10 lat najemcy. Chciałaby podnieść czynsz najmu, ale czy w tej sytuacji nie może zażądać czynszu jaki

0 110
Mam pytanie: kiedy przyjmuje się wartość odtworzeniową 3% przy najmie czynszu? Wspólnota Mieszkaniowa ma w swoich zasobach mieszkanie, które wynajmuje od 10 lat najemcy. Chciałaby podnieść czynsz najmu, ale czy w tej sytuacji nie może zażądać czynszu jaki jest na wolnym rynku tylko musi obliczyć według wartości odtworzeniowej 3%? Interesuje mnie w jakich przypadkach nie można żądać czynszu najmu powyżej tej wartości. Podobnie w kamienicy gdzie połowa najemców jest z przydziału, a połowa wynajęta z wolnego rynku.

Wspólnota mieszkaniowa może wynająć będący częścią nieruchomości wspólnej lokal mieszkalny za dowlony ustalony z drugą stroną czynsz wolnorynkowy. Ograniczenia nie dotyczą bowiem wysokosci czynszu a wysokości i sposobu dokonywania podwyżek. Wystarczy jednak zawierać z najemcami umowy na czas określony na krótsze okresy na przykąłd pół roku, rok aby te ograniczenia w ogóle nie miały zastosowanie. Wówczas bowiem po upływie okresu najmu przy podpisywaniu każdej kolejnej umowy na nowy okres można ustalać czynsz na dowolnym poziomie (dowolnie go podwyższać). Zatem wspólnota mieszkaniowa spotka się z problemami z podwyżką czynszu tylko wówczas gdy zawarto umowę najmu na czas nieokreślony. Na marginesie zawarcie umowy na czas nieokreslony przy obecnych przepisach jest przejewem skrajnej nieodpowiedzialności zarządzajacego i świadczy o braku podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania. W zasadzie z takimi umowami i problemami z nich wynikającymi powinno się spotykać tylko w przypadku tzw. najmeców z przydziału. Zatem podwyżka czynszu najmu lokalu mieszkalnego to element długoterminowego wynajmu i efekt zmieniającej się sytuacja rynkowej. Aby uchronić lokatorów przed dowolnością podwyżek ustawa o ochronie praw lokatoórw zawiera ograniczenia w tym zakresie. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie. Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację. W ciągu 2 miesięcy od dnia wypowiedzen...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy