Brak wyników

Pytanie do eksperta

12 września 2018

Mamy przygotowany przez prawnika projekt nowego statutu spółdzielni, uwzględniający przepisy wynikające z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Niestety ze względu na okres wakacyjny nie zdążyliśmy zwołać nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i zatwierdzi

0 807
Mamy przygotowany przez prawnika projekt nowego statutu spółdzielni, uwzględniający przepisy wynikające z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Niestety ze względu na okres wakacyjny nie zdążyliśmy zwołać nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i zatwierdzić proponowany dokument przed przesłaniem do KRS. Czy spowoduje to jakieś przykre konsekwencje dla spółdzielni? W jaki sposób spółdzielnia będzie funkcjonować do czasu przyjęcia nowego statutu przez KRS?

Statut musi posiadać każda spółdzielnia mieszkaniowa. Zawiera on ogół obowiązujących norm, które wiążą członków spółdzielni oraz jej władze. Prawo spółdzielcze określa jakie kwestie muszą, a jakie mogą być uregulowane przez statut. Zmiana statutu jest możliwa na mocy uchwały walnego zgromadzenia. Uchwałę o zmianie statutu zarząd spółdzielni jest obowiązany zgłosić do sądu rejestrowego w ciągu trzydziestu dni od daty jej podjęcia. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli statut lub zgłoszone zmiany będą niezgodne z przepisami prawa, sąd rejestrowy ma obowiązek wezwać spółdzielnię do wprowadzenia zmian lub może odmówić wpisu zmian. Z dniem 9.09.2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596) nowelizująca ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, prawo spółdzielcze i kodeks cywilny. Ustawa wprowadza szereg zmian, które wymagają dokonania zmian w statucie Spółdzielni. Zgodnie z art. 8 ustawy nowelizującej spółdzielnie istniejące w dniu wejścia w życie ustawy dokonają zmian swoich statutów stosownie do wymagań ustawy nowelizującej, w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze. Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądo...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy