Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

24 stycznia 2022

Niestabilne budżety gospodarstw domowych – jak skutecznie odzyskiwać długi lokatorskie w tych trudnych czasach?

0 159

Nieterminowe lub całkowity brak regulowania zobowiązań czynszowych stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań, z którymi muszą mierzyć się spółdzielnie, wspólnoty, jak i administratorzy nieruchomości. Zjawisko to może się obecnie znacznie nasilić. Mamy do czynienia z szeregiem niekorzystnych okoliczności – wciąż trwającej pandemii, rosnącej inflacji i rat kredytów hipotecznych, a także wyższych cen gazu i energii.

Z pewnością wpłynie to na decyzje płatnicze lokatorów i najemców, a w niektórych przypadkach spowoduje konieczność wyboru przez gospodarstwa domowe najważniejszych dóbr i usług, na które będą przeznaczać wydatki oraz odraczania innych płatności lub ich nie regulowania w ogóle. Tak właśnie może być właśnie z opłatami czynszowymi.

Czego się dowiesz z tekstu:

  • Jak skutecznie postępować z osobami zalegającymi z płatnościami za czynsz i odzyskiwać dług.
  • Ścieżka odzyskiwania zaległości to realizowane w określonej kolejności aktywności - zapobiegaj czyli informuj/edukuj dłużnika; zapowiadaj konsekwencje; przejdź do realizacji zapowiedzi; informuj dłużnika o wykonaniu zapowiadanych działań.
  • Jednym z warunków sukcesu jest konsekwencja w realizacji zapowiedzi nałożenia sankcji.
  • Nawet 23,2% zadłużeń jest spłacanych po otrzymaniu przez dłużnika informacji, że został dopisany do BIG.

Jakie powinien wyglądać proces, który pozwoli na przeciwdziałanie powstawaniu zadłużeń, a gdy już się pojawią - umożliwi ich szybką spłatę? Sprawdź 4 obszary, o które warto zadbać!

1. Zadbaj o prewencję i wzmacniaj pozytywne wzorce płatnicze

W tym miejscu doskonale sprawdza się powiedzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Aby ograniczyć ryzyko występowania, a następnie narastania zadłużeń lokatorskich – już od początku warto postawić na jasny przekaz dotyczący wzajemnych oczekiwań i odpowiedzialności: „Płacisz – czeka Cię nagroda, nie płacisz – spotkają Cię negatywne konsekwencje”.

Przede wszystkim, jeśli chcemy aby kultura płatnicza mieszkańców się utrwalała, warto zacząć od podkreślania wagi pozytywnych postaw i ich gratyfikowania. Prostym i efektywnym wsparciem będzie wpis informacji o terminowych płatnościach lokatorów do rejestru Biura Informacji Gospodarczej np. ERIF. Dzięki temu będą oni budować swoją pozytywną historię płatniczą, która wpływa na ocenę ich wiarygodności na rynku i może być brana pod uwagę np. przy udzielaniu pożyczki, kredytu lub zakupie na raty.

Tych którzy nie płacą, należy informować o sankcjach, jakie czekają osoby niewywiązujące się z zobowiązań.

Wszystkie takie komunikaty warto zawrzeć w korespondencji z mieszkańcami, na rachunkach, fakturach ale również  ulotkach i plakatach wewnątrz i w pobliżu nieruchomości.

Ta forma jest najbardziej skuteczna wobec “zapominalskich” i „niezdecydowanych”. Poprawia terminowość spłat oraz skraca okres płatności następujących po terminie.

2. Zapowiedź zdecydowanego działania

Pomimo wspólnych ustaleń zdarza się, że część dłużników je bagatelizuje i nie wywiązuje się z zobowiązania w terminie.

Ten etap nie jest jeszcze porą do uruchomiania skomplikowanych i kosztownych procedur. Zamiast tego - warto pokazać zdecydowaną reakcję i wezwać dłużników do spłaty, jednocześnie ostrzegając o nieuchronności kolejnych sankcji i związanych z nimi konsekwencji, jakie mogą ich spotkać, gdy nie spłacą należności.

Ten krok działa jak mechanizm wyzwalający, który oddziałuje na kilka grup osób. Poza w/w - spowoduje również reakcję kolejnych dłużników, którzy mają środki na spłatę (lub mogą je zdobyć), ale do tej pory być może nie chcieli ich na ten cel przeznaczać.

Ważne, aby wezwanie było dla konsumenta czytelne i przejrzyste - najlepiej stworzone w formie sekcji, z których dłużnik łatwo dowie się, co dokładnie powinien zrobić.

3. Działaj konsekwentnie

Jeśli ani działania prewencyjne, ani wezwania do zapłaty nie przyniosą oczekiwanych efektów - należy konsekwentnie realizować zapowiadane sankcje. Najczęściej to właśnie zwłoka w windykacji jest przyczyną braku reakcji.

Zarządcy dysponują kilkoma opcjami. Z jednej strony mogą skorzystać z usług zewnętrznej firmy windykacyjnej o ile ta podejmie się obsługi takich zadłużeń. Mogą też uruchomić działania na drodze sądowej, które są już bardziej czaso- i kosztochłonne.

Trzecia opcja to skorzystanie z możliwości wpisania nierzetelnych osób do rejestru dłużników prowadzoną na przykład przez jedną ze spółek z Grupy KRUK (lidera na rynku odzyskiwania należności), czyli do bazy ERIF BIG S.A.

To działanie wiąże się ze zdecydowanie mniejszymi kosztami, a dodatkowo daje wierzycielowi elastyczność – bo to on decyduje, jakie długi wpisze.

Czy wpis do bazy ERIF jest skuteczny?

Jak pokazuje raport z badania Moralność finansowa Polaków 2021* - aż 71,6% Polaków deklaruje, że spłaciłoby dług od razu po otrzymaniu informacji o wpisie do rejestru BIG. 19,2% z nich uregulowałoby zadłużenie, gdyby wpis zaczął utrudniać im życie (nie pozwalał na zaciągnięcie kredytu, pożyczki czy też podpisanie umowy).

To potwierdza, że wpis do bazy ERIF może być działaniem zarówno skutecznym, jak i optymalnym kosztowo, co dla administratorów nieruchomości jest szczególnie ważne.

4. Poinformuj dłużnika o zrealizowanej sankcji

Na skuteczność i szybkość reakcji dłużnika wpływa również to, jak szybko dowie się on o spełnieniu zapowiadanej przez wierzyciela sankcji. Zlecenie wysłania powiadomienia - i to jak najszybciej po dopisaniu - jest najlepszym - sposobem na uzyskanie wysokiej skuteczności i efektywności spłat.

W momencie kiedy dłużnik otrzymuje powiadomienia wysłane przez instytucję taką jak BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) od razu dowiaduje się, że wierzyciel zrobił to co zapowiadał, czyli zrealizował sankcję. Nie musi poruszać się po rynku, aby napotkać barierę w dostępie do dóbr i usług (co często jest rozciągnięte w czasie), a wierzyciel nie musi czekać na spłatę dopiero w momencie, gdy tę barierę napotka.

Dowodem skuteczności wg. analiz ERIF BIG S.A. jest fakt, że w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia, nawet 23,2% zadłużeń jest spłacanych. Jest to prawie 200% więcej niż w przypadku dłużników, do których nie wysłano powiadomienia.

Chcesz zadbać o skuteczne odzyskiwanie długów?

ERIF specjalizuje się w zapewnianiu dedykowanych rozwiązań wspierających przebieg oraz efektywność procesów windykacyjnych. Kliknij i skontaktuj się bezpośrednio z ekspertami ERIF.


*) Dane na podstawie raportu pod tytułem „Moralność finansowa Polaków 2021”, ZPF, Gdańsk 2021.

Przypisy