Brak wyników

Aktualności

4 października 2022

Parkowanie na drodze pożarowej

0 1479

Na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej (nie ma organizacji ruchu) członkowie Wspólnoty parkują na drodze pożarowej i innych miejscach, które nie są wyznaczone jako miejsca parkingowe. W związku z tym mamy pytanie - co może zrobić z tym Wspólnota? Dokonać zgłoszenia do Straży Pożarnej, Policji? Jakie regulacje prawne obowiązują w tym zakresie?

Co radzi ekspert?

Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym umożliwiają egzekwowanie przepisów o ruchu drogowym nie tylko na drogach publicznych, ale i na terenie prywatnym. Zgodnie z tymi regulacjami możliwe jest karanie kierowców w strefach ruchu na drogach wewnętrznych. Decyzja o ustanowieniu strefy ruchu należy do wspólnoty mieszkaniowej. Ona także odpowiada za dostosowanie oznakowania dróg wewnętrznych na swoim terenie do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów i pokrywa koszty zakupu znaków. Kierowcy, którzy będą poruszali się po oznakowanych strefach ruchu, będą odpowiadali za łamanie zasad wynikających z ich oznakowania i za łamanie przepisów dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zatem jeżeli wspólnota mieszkaniowa chce np. aby każde parkowanie poza miejscem do tego przeznaczonym spotkało się z mandatem wystarczy ustanowić na drogach wewnętrznych wspólnoty strefę ruchu i umieścić odpowiednie znaki.

REKLAMA

Każdy przypadek parkowania na miejscach do tego niewyznaczonych należy zgłaszać Policji, co skutkować będzie mandatem dla osób łamiących przepisy. I odwrotnie brak ustanowienia strefy ruchu uniemożliwia Policji interwencję na prywatnym terenie wspólnoty. Wspólnota mieszkaniowa w celu uregulowania zasad parkowania na swoim terenie może pójść jeszcze dalej i podjąć uchwałę o przypisaniu konkretnych miejsc parkingowych do poszczególnych lokali i zamontować blokady parkingowe zamykane na klucz bez których zdjęcia nie jest możliwe zaparkowanie na danym miejscu parkingowym. Ceny takich blokad zaczynają się już od 200-300 zł więc taka inwestycja nie powinna stanowić problemu. Bez zastosowania blokad parkingowych sprawa nie zostanie rozwiązana bo samochodu, który ktoś zaparkuje nie na swojej stojance nikt nie usunie bo nie jest naruszeniem zasad ruchu drogowego zaparkowanie na „czyjejś stojance”.

Przypisy