Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

16 czerwca 2019

Parter budynku jest niemal równy z poziomem terenu. Lokale parterowe wyposażone są w duże okna prawie do samej podłogi, przez które można wyjść na trawnik jak przez drzwi balkonowe. Deweloper kilku włascicielom ułożył kostkę brukową i zamontował balus

0 143
Parter budynku jest niemal równy z poziomem terenu. Lokale parterowe wyposażone są w duże okna prawie do samej podłogi, przez które można wyjść na trawnik jak przez drzwi balkonowe. Deweloper kilku włascicielom ułożył kostkę brukową i zamontował balustrady. Projekt natomiast nie przewidział w tych miescach tarasów. Nie ma również żadnych dokumentów ani wzmianki w aktach notarialnych , które regulowałyby kwiestie zajęcia nieruchomości wspólnej. Jak można "zalegalizować "tarasy? Bardziej wskazana jest umowa quoad usum czy można posiłkować się tylko uchwałą wspólnoty ?

Deweloperzy w celu zachęcenia klientów do kupna mieszkań na parterze często proponują im ogródki przylegające do lokalu. Ogródki te nie są duże z reguły jest to kilkadziesiąt metrów kwadratowych bezpośrednio przy balkonie tarasie, z którego wykonane jest zejście do tego ogródka. Takie rozwiązanie powoduje, że właściciele lokali na parterze mają namiastkę domu z kawałkiem własnego trawnika małego warzywnika i kilku własnych drzew i krzewów. Problemem z jakim w związku z tym musieli poradzić sobie deweloperzy było takie określenie prawne tego ogródka aby możliwe było zapewnienie korzystania z tego ogródka przez właściciela danego lokalu. W praktyce wypracowano kilka mniej lub bardziej skutecznych rozwiązań. Deweloperzy aby zapewnić klientom trwałe korzystanie z części nieruchomości wspólnej dokonują ustanowienia służebności gruntowej lub dokonując określenia korzystania z nieruchomości zawierając umowę quoad usum. Wówczas dany ogródek pozostaje częścią nieruchomości wspólnej. Umowa taka najczęściej polegać będzie na dokonaniu podziału nieruchomości na części do wyłącznego użytku poszczególnych współwłaścicieli. W tym wypadku podział polegać ma na określeniu prawa do korzystania przez właścicieli konkretnych lokali z określonych ogródków najlepiej zgodnie z oznaczeniem naniesionym na mapę geodezyjną nieruchomości znajdującą się w aktach księgi wieczystej. Podział do korzystania określony umową quoad usum powinien być też ujawniony w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wspólnej. Zatem może dokonać w drodze ćokreślenia sposobu korzystania z ogródków. Umowa quoad usum jest umową wiążąca nie tylko dla tych którzy ją podpisali, ale też dla ich następców prawnych. Nie ma więc potrzeby jej ponawiać po każdej zmianie wśród osób będących właścicielami lokali. Istota i doniosło...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy