Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

12 lutego 2019

Poprzedni administrator rozliczał koszty stałe dotyczące ciepłej wody użytkowej (koszty mocy zamówionej w Miejskiej Energetyce Cieplnej) podzielone równo na ilość lokali we wspólnocie. Obecna firma zajmująca się od początku 2019 roku administracją wspólno

0 145
Poprzedni administrator rozliczał koszty stałe dotyczące ciepłej wody użytkowej (koszty mocy zamówionej w Miejskiej Energetyce Cieplnej) podzielone równo na ilość lokali we wspólnocie. Obecna firma zajmująca się od początku 2019 roku administracją wspólnoty uważa, że jest to nieprawidłowe, ponieważ te koszty muszą być rozłożone wg udziałów. Czy koszty stałe c.w.u. za miniony okres rozliczeniowy (rok 2018) można rozliczyć wg udziałów, czy koniecznie jeszcze według wcześniejszego sposobu czyli wg pobieranych zaliczek, jednakowych dla wszystkich lokali w przypadku c.w.u.? Byłoby to zgodne ze szczegółowym zestawieniem pobieranych zaliczek, jakie otrzymywali właściciele? Czy zmiana sposobu rozliczania kosztów stałych c.w.u. nie wymaga przypadkiem uchwały właścicieli? I na koniec zasadnicze pytanie – czy koszty stałe można rozliczać, tak jak dotychczas, czyli równo dla każdego lokalu?

Zgodnie z ustawą o własności lokali jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. W ramach zarządzania nieruchomością wspólną wyróżnia się tzw. czynności zwykłego zarządu i czynności ten zwykły zarząd przekraczające. Nie znajdziemy jednak w przepisach definicji tych pojęć. Nie wynika to jednak z błędów ustawodawcy tylko jest jego świadomym działaniem gdyż granica między czynnościami zwykłego zarządu, a czynnościami je przekraczającymi jest bardzo płynna, a ponadto w dużej mierze zależy od okoliczności danego przypadku. W efekc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy