Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

13 marca 2018

Proszę o odpowiedź na pytanie jaki jest zakres odpowiedzialności właściciela lokalu użytkowego za szkody poczynione przez wynajmującego. Przykładowo: wynajmujący wjeżdża samochodem dostawczym o większym niż dopuszczalny tonażu i powoduje zniszczenie na

0 94
Proszę o odpowiedź na pytanie jaki jest zakres odpowiedzialności właściciela lokalu użytkowego za szkody poczynione przez wynajmującego. Przykładowo: wynajmujący wjeżdża samochodem dostawczym o większym niż dopuszczalny tonażu i powoduje zniszczenie nawierzchni drogi wewnętrznęj należącej do wspólnoty .

Zgodnie z kodeksem cywilnym to osoba, która wyrządziła szkodę, obowiązana jest do jej naprawienia. Brak jest przepisów, który obciążałby właściciela za szkody wyrządzone przez jego najemcę. Nawet za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia art 433 kodeksu cywilnego czyni odpowiedzialnym tego kto pomieszczenie zajmuje, a nie właściciela. Wspólnota mieszkaniowa nie może obciążać właściciela odpowiedzialnością za zachowanie najemców jego lokalu. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3.04.2009 roku sygn.akt II CSK 601/08. W sprawie która trafiła na wokandę sądu wspólnota mieszkaniowa próbowała przyjąć w uchwale restrykcyjny regulamin, który między innymi obciążał właścicieli lokali odpowiedzialnością za domowników i inne osoby korzystające z lokali za ich zgodą i wiedzą. Z taką uchwałą nie zgodziła się gmina będąca właścicie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy