Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

17 stycznia 2019

Proszę o podstawę prawną do obciążenia dłużnika kosztami windykacji ( koszty adwokackie).

0 345
Proszę o podstawę prawną do obciążenia dłużnika kosztami windykacji ( koszty adwokackie).

W przypadku gdy właściciel zalega z zapłatą obciążających go opłat staje się dłużnikiem wspólnoty mieszkaniowej, a zarząd/zarządca ma nie prawo tylko obowiązek na bieżąco egzekwować te zaległości. Dochodzenie długu można podzielić na dwie fazy przed sądowa oraz sądową. W fazie przedsądowej zarząd/zarządca powinien poczynić kroki w celu dobrowolnego uregulowania długu przez właściciela. W tym celu należy poinformować dłużnika o wysokości zadłużenia, wyjaśnić ewentualne zasady naliczania opłat i wezwać go o uiszczenie zaległości wyznaczając termin na uregulowanie długu. Ten etap nie powinien trwać dłużej niż kilka miesięcy. Zarząd/zarządca wykonuje go w ramach swoich obowiązków i nie ma podstaw prawnych do żądania od właściciela-dłużnika jakichkolwiek opłat za podejmowane kroki windykacyjne, a ewentualne wynagrodzenie zarządcy z tego tytułu musi wynikać z umowy o zarządzanie i obciąża wspólnotę mieszkaniową. W sytuacji bezskuteczności takich zabiegów zarząd ma obowiązek należności tych dochodzić przed sądem. Jeżeli wspólnota mieszkaniowa uzyskała przeciwko właścicielowi lokalu nakaz zapłaty lub zasądzający zapłatę wyrok sądu i są one prawomocne, moż...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy