Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

25 lipca 2017

Stan faktyczny: właściciel lokalu zmarł około 10 tygodni temu . Wszystkie należności wobec Wspólnoty regulował na bieżąco i "nie zostawił" żadnych długów. W lokalu nikt nie mieszka, a potencjalni spadkobiercy nie regulują należności. Z uzyskanych informac

0 164
Stan faktyczny: właściciel lokalu zmarł około 10 tygodni temu . Wszystkie należności wobec Wspólnoty regulował na bieżąco i "nie zostawił" żadnych długów. W lokalu nikt nie mieszka, a potencjalni spadkobiercy nie regulują należności. Z uzyskanych informacji od syna wynika, że zrzekł się on spadku i podobnie zamierzają zrobić kolejni spadkobiercy, tłumacząc to tym, ze potencjalne korzyści ze sprzedaży mieszkania są mniejsze od zaciągniętych przez zmarłego właściciela zobowiązań. Nadmieniam, że w KW przedmiotowego lokalu nie ma żadnych obciążeń. Pytanie dotyczy optymalnego postępowania w takim przypadku Zarządu Wspólnoty. Czy zasadnym jest wystąpienie do Sądu w celu ustanowienia kuratora masy spadkowej? Jakie są koszty takiego postępowania? Zakładając, że wszyscy spadkobiercy skutecznie odrzucą spadek, kto pokryje koszty od dnia otwarcia spadku do dnia "przejścia" lokalu na Gminę? Z jakim dniem formalnie Gmina stanie się właścicielem lokalu?

Kto jest spadkobiercą po zmarłym można wykazać wnosząc wniosek do sądu rejonowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego o stwierdzenie nabycia spadku. Po przeprowadzeniu postepowania sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym wykaże kto jest spadkobiercą po zmarłym. Oprócz spadkobierców wniosek do sądu może wnieść także wierzyciel zmarłego, czyli wspólnota mieszkaniowa o ile ma zasądzoną wierzytelność wobec zmarłego. Dopiero po stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie postanowienia sądu wspólnota mieszkaniowa może egzekwować dług od osób których sąd wskazał jako spadkobierców. Spadkobiercy mogą składać oświadczenia o odrzuceniu spadku w ciągu 6 miesięcy od momentu kiedy dowiedzieli się o tytule swojego powołania. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Jeżeli...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy