Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

4 marca 2019

Szanowni Państwo! Chcielibyśmy zapytać, czy istnieje możliwość zabudowania fragmentu rury gazowej, która przechodzi przez korytarz wewnątrz budynku. przy założeniu, że zabudowa będzie posiadała otwory wentylacyjne. Czy zabudowa powinna posiadać specjal

0 153
Szanowni Państwo! Chcielibyśmy zapytać, czy istnieje możliwość zabudowania fragmentu rury gazowej, która przechodzi przez korytarz wewnątrz budynku. przy założeniu, że zabudowa będzie posiadała otwory wentylacyjne. Czy zabudowa powinna posiadać specjalne oznaczenia? Dodamy, że pozostała niezabudowana część instalacji gazowej została podczas remontu pomalowana na biało i oznaczona napisem "GAZ". Czy taka forma jest wystarczająca i zgodna z przepisami? Będziemy wdzięczni za ewentualne przytoczenie podstawy prawnej takich działań. Z poważaniem Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Instalację gazową budynku zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. Zwróć uwagę na specyfikę wspólnot mieszkaniowych gdzie istnieją dwa rodzaje nieruchomości : nieruchomość wspólna i odrębne lokale. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Ta definicja jest mało precyzyjna i rodzi problemy interpretacyjne zwłaszcza w przypadku urządzeń i instalacji. Wspólnoty mieszkaniowe mają więc bardzo często problemy w prz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy