Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

12 lipca 2017

Szanowni Państwo, Zwracam się z prośbą o informację w jaki sposób poniższa uchwała (UCHWAŁA NR L/1217/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych o

0 82
Szanowni Państwo, Zwracam się z prośbą o informację w jaki sposób poniższa uchwała (UCHWAŁA NR L/1217/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych) dotyczy wspólnot mieszkaniowych tzn. czy aby móc przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności przy bonifikacie, wniosek o przekształcenie muszą złożyć właściciele posiadający 100% udziałów w danej nieruchomości czy wystarczy większość?

Procedury związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności określone zostały w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 tekst jednolity ze zmianami wynikającymi z Dz.U. z 2015r. poz. 375 i Dz.U. z 2015 r., poz.524). W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenie występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 2 tejże ustawy, w którym wskazano, że z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Powyższe zastrzeżenie może budzić wątpliwości interpretacyjne, albowiem z brzmienia w/w przepisu można wysnuć wniosek, że przekształcenie użytkowania wieczystego możliwe jest także wówczas jeśli wolę takowego wyrazi co najmniej połowa zainteresowanych. Niestety, taka interpretacja nie jest właściwa, bowiem nie ma możliwości wydawania odrębnych decyzji w odniesieniu do poszczególnych udziałów we współużytkowaniu wieczystym. Prawo użytkowa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy