Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

4 kwietnia 2019

W budynku wielorodzinnym część stropodachów stanowi jednocześnie funkcje tarasów przynależnych do określonych lokali. Za części konstrukcyjne tarasu odpowiada wspólnota mieszkaniowa o ile właścicel w spsób prawidłowy użytkuje taras. Pytanie: Czy napraw

0 264
W budynku wielorodzinnym część stropodachów stanowi jednocześnie funkcje tarasów przynależnych do określonych lokali. Za części konstrukcyjne tarasu odpowiada wspólnota mieszkaniowa o ile właścicel w spsób prawidłowy użytkuje taras. Pytanie: Czy naprawy wypraw tynkarskich i malarskich po wewnętrznej stronie ogniomura, od strony tarasu mieszczą się w zakresie odpowiedzialności wspólnoty mieszkaniowej? Czy ten element traktuje się jako część elewacji czy już ściań wewnętrznych tarasu?

Problem zaliczania balkonów i tarasów do nieruchomości wspólnej czy do poszczególnych lokali istniał od początków powstania wspólnot mieszkaniowych. Kwestię tę rozstrzygnął dopiero Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7.03.2008 roku sygn. akt III CZP 10/08, która na dzień dzisiejszy jest kwintesencją orzecznictwa sądowego w tej materii. Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy osoby uprawnione do zamieszkiwania w lokalu korzystają z pominięciem innych osób wyłącznie z balkonu czy tarasu w postaci pewnej przestrzeni wewnętrznej, a więc osoby te muszą zadbać o jej utrzymanie. Balkon jest jednak też elementem konstrukcyjnym budynku, a jak wynika z wielu orzeczeń Sądu Najwyższego elementy konstrukcyjne budynku stanowią część nieruchomości wspólnej, a zatem za remonty balkonu jako elementu konstrukcyjnego odpowiadać będzie wspólnota mieszkaniowa. Zatem właściciele lokali ponoszą wydatki związane z utrzymaniem balkonów stanowiących pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w tym lokalu, a wydatki na remonty i konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu obciążają wspólnotę mieszkaniową. Do takich ostatecznie wniosków doszedł Sąd Najwyższy. Nie sposób nie zgodzić się z ostatecznym wnioskiem Sądu Najwyższego, że granica między nieruchomością wspólną nie oznacza, że balkon jest albo nie jest nieruchomością wspólną, a że część balkonu jest nieruchomością wspólną (część konstrukcyjna), a część jest elementem lokalu (przestrzeń wewnętrzna). Zwróć uwagę, że z takim rozgraniczeniem mamy do czynienia nie tylko w przypadku balkonu czy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy