Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

27 listopada 2017

W jaki sposób powinno się w pozwie o zapłatę z tytułu zaliczek na eksploatację i fundusz remontowy wpisać kwoty, od których mają być liczone odsetki, jeżeli zadłużenie jest w bilansie otwarcia i w ciągu roku były co któryś miesiąc dokonywane wpłaty?

0 131
W jaki sposób powinno się w pozwie o zapłatę z tytułu zaliczek na eksploatację i fundusz remontowy wpisać kwoty, od których mają być liczone odsetki, jeżeli zadłużenie jest w bilansie otwarcia i w ciągu roku były co któryś miesiąc dokonywane wpłaty?

W sytuacji kiedy dłużnik wpłaca na rzecz wierzyciela kwotę pokrywającą całość zadłużenia (należności główne i odsetki) problem sposobu zaliczenia wpłat nie istnieje. Wątpliwości w zakresie zaliczenia wpłat dłużnika powstają tylko, jeżeli dokonywana przez dłużnika wpłata nie pokrywa całości jego zobowiązań. Zgodnie z art.450 kodeksu cywilnego wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, chociażby cała wierzytelność była już wymagalna, chyba że przyjęcie takiego świadczenia narusza jego uzasadniony interes. Zasady zaliczania wpłat dłużnika określa art.451 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem w braku oświadczenia dłużnika spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych na poczet najdawniej wymagalnego. Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne (np. odsetki) oraz na zalegające świadczenie główne. Zatem konieczna jest analiza wpłat dokonanych przez właściciela pod kątem tytułu przelewu aby ustalić stan zadłużenia za poszczególne okresy. Termin płatności zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (do 10 każdego miesią...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy