Brak wyników

Pytanie do eksperta

27 września 2018

W jednej z zarządzanych przez nas wspólnot właściciel mieszkania nr 66b zajmuje pomieszczenie gospodarcze –część wspólną w piwnicy w kl. 5. Pomieszczenie to zajmuje ok 10 lat, przechowuje tam tylko swoje przedmioty i tylko ona ma klucz do tego pom. Z pos

0 880
W jednej z zarządzanych przez nas wspólnot właściciel mieszkania nr 66b zajmuje pomieszczenie gospodarcze –część wspólną w piwnicy w kl. 5. Pomieszczenie to zajmuje ok 10 lat, przechowuje tam tylko swoje przedmioty i tylko ona ma klucz do tego pom. Z posiadanych przez nas dokumentów, które mamy wynika, że nie jest on właścicielem tego pomieszczenia oznaczonego roboczo jako „1” na zdjęciu nr 115000. Pomieszczenie to na inwentaryzacji jest oznaczone jako pomieszczenie gospodarcze a nie piwnica 66b – tak jest na załączonej inwentaryzacji – zdjęcie nr 103701. Piwnica 66b o powierzchni 2,66 m2 znajduje się tam gdzie są wszystkie piwnice i taką też powierzchnie jako pomieszczenie przynależne ma właściciel m. 66b wpisaną do aktu notarialnego – na zdjęciu nr 103701 piwnica ta jest oznaczona czerwonym krzyżykiem. Nic w akcie nie jest napisane aby posiadał on drugą dodatkową piwnicę. Użytkownik tej piwnicy na moją prośbę o przesłanie tytułu do tego lokalu nic mi nie przesłał. Pytanie: W jaki sposób wspólnota może odzyskać to pomieszczenie? Jeśli ma wystosować jakieś pismo to jak ono powinno brzmieć? dla lepszego zobrazowania problemu mogę przesłać zdjęcia tylko na jaki adres?

Artykuł 2 ust. 4 ustawy o własności lokali stanowi, że do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane pomieszczeniami przynależnymi. Określenie, które pomieszczenia stanowią pomieszczenia przynależne do danego lokalu następuje w akcie notarialnym ustanowienia odrębnej własności lokalu. Jeżeli w akcie notarialnym jakieś pomieszczenie nie zostało określone jako przynależne to nie jest pomieszczeniem przynależnym tylko jest częścią nieruchomości wspólnej. Bez znaczenia będzie przy tym fakt, że właściciel lokalu dane pomieszczenie zajmuje gdyż nie to jest podstawą określenia pomieszczenia jako przynależnego tylko nadanie mu takiej funkcji w akcie notarialnym podczas wyodrębnienia lokalu. Zwróć ponadto uwagę, że w myśl ustawy o własności lokali udział właściciela lokalu powinien odpowiadać stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Zatem fakt przyporządkowania pomieszczeń przynależnych do lokali ma wpływ na wysokość udziałów właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej. Poza sytuacją określenia pomieszczeń jako przynależne we wspólnocie mieszkaniowej dochodzi często do podziału quoad usum (podział do korzystania). Umowa taka najczęściej polega na dokonaniu podziału nieruchomości na części do wyłącznego użytku przez poszczególnych właścicieli. W przypadku tej wspólnoty mieszkaniowej nastąpił podział pomieszczeń piwnicznych między właścicieli do korzystania. W orzecznictwie przyjmuje się, że do takiego podziału może dojść także bez pisemnej umowy w wyniku tylko fizycznego zajęcia pomieszczeń przez właścicieli. Warto zwrócić uwagę, że podział do korzystania (quoad usum) jest wiążący nie tylko dla tych którzy na taki podział wyrazili zgodę ale też dla ich nas...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy