Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

14 listopada 2018

W naszej spółdzielni od 10 lat niezmiennie członkowie Rady Nadzorczej otrzymują dietę w wysokości 30 zł miesięcznie. Czy wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana do wpłacania jakichkolwiek kwot do ZUS za członków organów pracujących społec

0 86
W naszej spółdzielni od 10 lat niezmiennie członkowie Rady Nadzorczej otrzymują dietę w wysokości 30 zł miesięcznie. Czy wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana do wpłacania jakichkolwiek kwot do ZUS za członków organów pracujących społecznie?

W pierwszej kolejności jak wynika z treści pytania i co będzie interesowało organy administracji podatkowej oraz być może Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie ma podstaw do różnicowania w stosunku do członków Rady Nadzorczej kwestii ich wynagrodzenia, uposażenia oraz wypłacanych diet. Stanowią one wypłacane im świadczenia pieniężne, stanowiące ich przychód. Wypłacane świadczenia, w tym też dieta, co do zasady, a więc pomijając ewentualne zwolnienia wynikające z wartości zobowiązania, stanowią przychód członków Rady Nadzorczej, a ten powinien zatem zostać opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z art. 13pkt 7) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dieta będzie stanowiła tak zwany dochód z działalności wykonywanej osobiście, który stanowią kwoty wypłacane wchodzącym w skład zarządu, komisji oraz rad nadzorczych lub innych organów osób prawnych. Oczywiście jak wiemy, nie ulega wątpliwościom, że spółdzielnia jest osobą prawną. Wypłacając świadczenia członkom swoich organów spółdzielnia powinna odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy, ustalonej jako ryczałt od uzyskiwanego przez członka organu przychodu. Jednakże, zgodnie z us...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy