Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

8 lutego 2019

W styczniu prosiłam o informację odnośnie nowej zasady przekazywania do US elektronicznie formularzy PIT odpowiedzi nie otrzymałam skorzystałam z usług biura rachunkowego. Aktualnie mam do złożenia CIT 8 i Cit08 . Czy jest możliwość uzyskania bezpłatnie

0 147
W styczniu prosiłam o informację odnośnie nowej zasady przekazywania do US elektronicznie formularzy PIT odpowiedzi nie otrzymałam skorzystałam z usług biura rachunkowego. Aktualnie mam do złożenia CIT 8 i Cit08 . Czy jest możliwość uzyskania bezpłatnie podpisu elektronicznego jeżeli tak to w jaki sposób. W trakcie ostatniej wizyty w US zapytano mnie o Bilans Wspólnoty za 2018 rok. Wspólnoty nie obowiązuje przecież pełna księgowość. Nasze dochody to wpływy tylko z zasobów mieszkaniowych,nie jesteśmy płatnikami VAT i podatku dochodowego. Proszę o odpowiedź przed obowiązującym terminem złożenia CIT-u w US .

Od tego roku większość podmiotów musi wysyłać zeznanie CIT-8 do urzędu skarbowego elektronicznie. Aby móc to zrobić, konieczne jest zdobycie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Trzeba też pamiętać, że osobę, która będzie w ten sposób uwierzytelniać zeznanie, trzeba zgłosić na formularzu UPL-1 w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencyjnych. Bezpieczny podpis elektroniczny wydawany jest za odpłatnością i można go nabyć między innymi w Krajowej Izbie Rozliczeniowej (Szafir), Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (Sigillum), Unizeto Technologies (CERTUM), Zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Podatnicy zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania. Roczne sprawozdanie finansowe jest pojęciem zawartym w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o własności lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono jest obowiązany składać właści...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy