Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

20 kwietnia 2017

W wyniku przeprowadzonego rocznego przeglądu budynku otrzymaliśmy protokoły. Czy należy je archiwizować?

0 179
W wyniku przeprowadzonego rocznego przeglądu budynku otrzymaliśmy protokoły. Czy należy je archiwizować?

Art. 63 prawa budowlanego zobowiązuje właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego do przechowywania przez cały okres istnienia obiektu: dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania. Książka obiektu budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i prowadzona przez cały okres użytkowania obiektu. Książka obiektu budowlanego jest więc kontynuacją dla dziennika budowy i poprzednikiem dla ewentualnego dziennika rozbiórki, które w komplecie dokumentują cały okres istnienia obiektu budowlanego. Wpisy do książki obiektu budowlanego powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagan...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy