Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

9 czerwca 2018

W zebraniu rocznym ustalono, że mieszkańcy będą kosić trawę przy swoim budynku . Jedna Pani od lat kosi pewną część trawnika, a o drugą część dbał inny Pan. Obecnie nie chce on kosić za darmo. Efekt jest taki, że tylko pół terenu jest zadbane. Chcę zrobić

0 117
W zebraniu rocznym ustalono, że mieszkańcy będą kosić trawę przy swoim budynku . Jedna Pani od lat kosi pewną część trawnika, a o drugą część dbał inny Pan. Obecnie nie chce on kosić za darmo. Efekt jest taki, że tylko pół terenu jest zadbane. Chcę zrobić zebranie w trybie pilnym. Spośród 10 mieszkańców tylko 1 osoba kosi. Mieszkańcy nie chcą zatrudniać nikogo, bo to wiąże się z kosztami. Czy mogę obciążać w jakiś sposób tych, którzy nie robią nic albo obniżyć np. o 50 zł osobie, która będzie się angażować? Jaką mieć uchwałę, by rozwiązać problem. Jakie są inne alternatywy?

Zacznijmy od podstawowej kwestii czyli że żaden z właścicieli nie ma obowiązku kosić trawnika na nieruchomości wspólnej. Nie można go obciążyć takimi obowiązkami. Na przykład sprzeczna z prawem a przede wszystkim nieskuteczna będzie uchwała, która zobowiązuje poszczególnych właścicieli do jakiejś formy dyżurów w zakresie sprzątania nieruchomości wspólnej. Owszem właściciele mogą sami sprzątać teren nieruchomości wspólnej, kosić trawniki, sprzątać klatki schodowe, czy nawet dokonywać napraw i remontów we własnym zakresie np. malowania klatki schodowej, napraw w budynku itd. Jednak takie działanie jest możliwe tylko i wyłącznie przy porozumieniu i akceptacji samych właścicieli na zasadach dobrowolności coś w rodzaju „czynu społecznego”. Jeżeli jednak właściciele nie są wstanie porozumieć się w tym zakresie wówczas zarządowi nie pozostaje nic innego jak zorganizować te prace w ramach kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Zatem koszty związane z koszeniem trawników tak jak i inne koszty np. sprzątanie klatek schodowych, podwórza i chodników są bezspornie częścią kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, które ustalają w formie uchwały na zebraniu rocznym. Proszę pamiętać, że zgodnie z przepisami jedynym miernikiem partycypacji właściciela lokalu w kosztach zarządu nieruchomością wspólną jest jego udział w nieruchomości wspólnej. Im większy lokal, tym większy udział i tym większe koszty. Ustawa o własności lokali nie daje właścicielom możliwości innego rozliczenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zasady ustalania wysokości zaliczek mogą się zmienić, o ile zmieniają się w stosunku do określonej kategorii właścicieli lokali, ale we wspólnocie mieszkaniowej mogą być tylko dw...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy