Brak wyników

Pytanie do eksperta

2 stycznia 2019

W związku z niewłaściwym wykonaniem usługi (naprawy bramy garażowej - koszt 2000 zł) na rzecz wspólnoty mieszkaniowej jej zarząd zamierza złożyć pozew przeciwko wykonawcy. Czy do podjęcia takich kroków wystarczy uchwała zarządu, czy niezbędna jest uchwała

0 480
W związku z niewłaściwym wykonaniem usługi (naprawy bramy garażowej - koszt 2000 zł) na rzecz wspólnoty mieszkaniowej jej zarząd zamierza złożyć pozew przeciwko wykonawcy. Czy do podjęcia takich kroków wystarczy uchwała zarządu, czy niezbędna jest uchwała właścicieli lokali?

Dla udzielenia odpowiedzi w tym zakresie, konieczne jest ustalenie i zajęcie stanowiska, czy wystąpienie z powództwem przeciwko wykonawcy stanowi czynność zwykłego zarządu, czy też będzie to czynność przekraczająca zwykły zarząd. W ramach swoich kompetencji zarząd nie może bowiem działać w sposób dowolny, z mocy ustawy umocowany jest jedynie do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Podział działań zarządu wspólnoty na te dwie kategorie bywa problematyczny, ponieważ nie istnieje zamknięty katalog czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Pomocny w tym zakresie może być art. 22 ust. 3 ustawy o własności lokali, który zawiera otwarty i przykładowy katalog takich czynności. Wskazuje się w nim, że czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu będzie m.in.: 1) ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej; 2) ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu; 3) zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej; 4) udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmian...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy