Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

22 lipca 2019

Witam, Jestem Administratorem budynku, który składa się z części mieszkalnej (oddanej 2 lata temu do użytkowania) oraz z lokali usługowych, które zostały oddane prawomocnie do użytkowania na dniach. Borykamy się z deweloperem o płatności od 2 lat. Zwróc

0 173
Witam, Jestem Administratorem budynku, który składa się z części mieszkalnej (oddanej 2 lata temu do użytkowania) oraz z lokali usługowych, które zostały oddane prawomocnie do użytkowania na dniach. Borykamy się z deweloperem o płatności od 2 lat. Zwróciliśmy się w tej sprawie do PINB-u i otrzymaliśmy poniższą odpowiedz (to jest 1 zdanie z tej decyzji) "Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nr ............ nie obejmowała części usługowej o pow ............". Zatem powinien płacić czy nie? Czy ta odpowiedz ma jakikolwiek wpływ?

Jak już Panu pisałem wspólnoty mieszkaniowe tworzy się w wyniku sukcesywnego wyodrębniania i zbywania lokali przez dotychczasowego właściciela, np. dewelopera. Z chwilą wyodrębnienia i zbycia pierwszego lokalu wspólnota mieszkaniowa składa się z osoby, która nabyła własność lokalu i poprzedniego właściciela budynku, który w tym momencie jest właścicielem wszystkich pozostałych niewyodrębnionych lokali i dysponuje odpowiednim ułamkiem do ich wyodrębnienia. Następnie w miarę sukcesywnego wyodrębniania lokali i ich sprzedaży nabywcom udział dewelopera ulega stopniowemu zmniejszaniu, aż do momentu wyodrębnienia i zbycia ostatniego lokalu w nieruchomości i z tą chwilą poprzedni właściciel nieruchomości przestaje być właścicielem i zarazem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Przez cały czas wyodrębniania lokali w budynku deweloper jest właścicielem niewyodrębnionych lokali. Zatem deweloper w czasie gdy jest właścicielem niewyodrębnionych lokali zarówno głosuje na zebraniach wspólnoty swoim pozostałym udziałem w nieruchomości wspólnej jak i ponosi koszty zarządu nieruchomością wspólną w części przypadającej na lokale, kt...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy