Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

22 lipca 2019

Witam, Jestem Administratorem budynku, który składa się z części mieszkalnej (oddanej 2 lata temu do użytkowania) oraz z lokali usługowych, które zostały oddane prawomocnie do użytkowania na dniach. Czy zaliczki na czynsz pobrane na lokale usługowe powin

0 71
Witam, Jestem Administratorem budynku, który składa się z części mieszkalnej (oddanej 2 lata temu do użytkowania) oraz z lokali usługowych, które zostały oddane prawomocnie do użytkowania na dniach. Czy zaliczki na czynsz pobrane na lokale usługowe powinny być większe niż dla pozostałych mieszkańców Wspólnoty? A jeśli tak to rozumiem, że w tym zakresie musimy podjąć uchwałę, że lokale usługowe będą rozliczane wg innych stawek niż pozostali mieszkańcy? Jeśli ta uchwała przejdzie większością głosów to deweloper nie będzie miał wyjścia i będzie musiał płacić wyższy czynsz? O ile większą stawkę z metra2 możemy naliczyć deweloperowi w zaistniałej sytuacji?

Właściciel lokalu jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z zarządem nieruchomością wspólną. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, które ustalają w formie uchwały na zebraniu rocznym. Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali miernikiem partycypacji właściciela lokalu w kosztach zarządu nieruchomością wspólną jest jego udział w nieruchomości wspólnej określony ułamkiem wpisanym w księdze wieczystej a nie żadnym metrem kwadratowym. Nie jest to też czynsz bo ten płaci się w przypadku najmu. Uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie (zróżnicować) obciążenia z tego tytułu tylko dla właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20.06.1997 roku sygn. II CKN 226/97. Jak wynika z z art.12 ust 3 ustawy o własności lokali uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie obciążenia z tytułu kosztów zarządu dla właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali. Funkcjonowanie i eksploatacja lokali użytkowych we wspólnocie mieszkaniowej wiąże się z reguły ze zwiększonymi wydatkami na utrzymanie nieruchomości wspólnej w porównaniu z lokalami mieszkalnymi. Z tego względu właśnie ustawa o własności lokali dopuszcza zwiększenie obciążeń właścicieli lokali użytkowych. Jednak wspólnota mieszkaniowa nie moż...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy