Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

8 maja 2019

Wspólnota graniczy z działką innego właściciela, który jest właścicielem muru-ogrodzeniowego. Po stronie wspólnoty naprawiliśmy pęknięcia, ale chcieliśmy napisać pismo ws. naprawienia jego strony. Są duże pęknięcia i mur wymaga remontu. Proszę o pomoc w t

0 175
Wspólnota graniczy z działką innego właściciela, który jest właścicielem muru-ogrodzeniowego. Po stronie wspólnoty naprawiliśmy pęknięcia, ale chcieliśmy napisać pismo ws. naprawienia jego strony. Są duże pęknięcia i mur wymaga remontu. Proszę o pomoc w tej sprawie, jak mamy się powołać na piśmie .

Ogrodzenie należy definiować jako otoczenie nieruchomości gruntowej za pomocą urządzenia ochronnego, którym może być płot, mur, siatka czy żywopłot, a którego celem jest ochrona przed dostępem osób trzecich. Art. 154 kodeksu cywilnego wprowadza domniemanie prawne, iż między innymi mury, płoty i inne urządzenia podobne, znajdują się na granicy gruntów sąsiadujących służą do wspólnego użytku sąsiadów i nakłada na nich obowiązek wspólnego ponoszenia kosztów ich utrzymania. Obowiązek ten nie obejmuje kosztów wybudowania nowego urządzenia (uchwała SN z dnia 24 stycznia 2002 r., III CZP 75/01). Warto zaznaczyć, że powyższy przepis odnosi się tylko do ogrodzenia znajdującego się w osi granicy nieruchomości. Inaczej sytuacja wygląda gdy ogrodzenie znajduje się nie na granicy, ale wyłącznie w obrębie danej nieruchomości; jest jej częścią składową. Zwłaszcza w przypadku ogradzania przez deweloperów osiedli czy budynków (większych obszarów) ogrodzenia te nie są budowane na osi granicy co wymagałoby uzgodnień z sąsiadami tylko na działce będącej własnością dewelopera (następuje cofnięcie się z budową ogrodzenia o kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów w głąb własnej działki). Właściciel nieruchomości korzystając z przysługującego mu prawa własności jest uprawniony do ogrodzenia na przykład fragmentu swojej nieruchomości i nie jest zobowiązany do wybudowania ogrodzenia w osi granicy pomiędzy nieruchomościami. Przy takim założeniu ogrodzenie działki powinno znajdować się w całości w obrębie działki i żaden element takiego ogrodzenia nie powinien wystawać, poza te granice. Zgodnie z art. 47 kodeksu cyw...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy