Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

19 lutego 2018

Wspólnota Mieszkaniowa dostała fakturę za energię elektryczną: wystawioną dnia 17.01.2018 r. Płatną do 07.02.2018 r. Rozliczenie sprzedaży za okres 13.11.2017-16.01.2018. Czy fakturę tą w związku przełomu roku, dzielimy na koszty roku 2017 i 2018, czyl

0 120
Wspólnota Mieszkaniowa dostała fakturę za energię elektryczną: wystawioną dnia 17.01.2018 r. Płatną do 07.02.2018 r. Rozliczenie sprzedaży za okres 13.11.2017-16.01.2018. Czy fakturę tą w związku przełomu roku, dzielimy na koszty roku 2017 i 2018, czyli 2017 - 13.11-31.12, 2018 - 01.01-16.01. Czy w związku z datą wystawienia faktury w 2018 ujmujemy ją do roku 2018 nie zważając na rozliczenie sprzedaży ?

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, które ustalają w formie uchwały na zebraniu rocznym. Wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek rozliczania kosztów zarządu, a okresem rozliczeniowym we wspólnocie jest rok kalendarzowy. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy a zatem zarząd wspólnoty mieszkaniowej powinien rozliczać się z wydatków za dany rok kalendarzowy. Należy zwrócić uwagę, że można to różnorako interpretować, a mianowicie, że chodzi o koszty wygenerowane w danym roku jak również m...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy