Brak wyników

Pytanie do eksperta

31 lipca 2018

Wspólnota mieszkaniowa posiada fundusz remontowy, Gmina , która jest jednym z członków wspólnoty, nie płaci miesięcznych składek, tylko placi po wykonaniu prac i ich rozliczeniu. W ubiegłym roku zapadł się dach, woda lała się do pierwszego piętra. Zlecono

0 477
Wspólnota mieszkaniowa posiada fundusz remontowy, Gmina , która jest jednym z członków wspólnoty, nie płaci miesięcznych składek, tylko placi po wykonaniu prac i ich rozliczeniu. W ubiegłym roku zapadł się dach, woda lała się do pierwszego piętra. Zlecono naprawę w trybie awaryjnym , bez podejmowania uchwały, bo nie było czasu. Faktura została zapłacona z funduszu remontowego. Gmina zapłatę za wykonaną naprawę uzależnia od podjęcia uchwały w sprawie naprawy dachu. Czy ma rację?

W dużej wspólnocie mieszkaniowej właściciele lokali oprócz opłat związanych z ich lokalami muszą ponosić koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Właściciele lokali pokrywają te koszty w ułamkowych częściach, odpowiednio do wielkości swoich udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej. Gmina jest takim samym właścicielem jak każdy inny i ma obowiązek ponosić wszystkie koszty zarządu nieruchomością wspólną w tym zaliczki na fundusz remontowy. Jeżeli gmina nie płaci obciążających ją zaliczek na koszty zarządu staje się dłużnikiem, a zarządzający ma nie prawo tylko obowiązek na bieżąco egzekwować te zaległości. Termin płatności zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną jest terminem ustawowym i został określony na 10 każdego miesiąca. W fazie przedsądowej zarząd powinien poczynić kroki w celu dobrowolnego uregulowania długu przez gminę. Ten etap nie powinien jednak trwać dłużej niż kilka miesięcy. W sytuacji bezskuteczności takich zabiegów należności tych należy dochodzić przed sądem. Najprościej dochodzić ich w postępowaniu upominawczym, regulowanym przepisami art. 4971 -505 kodeksu postępowania cywilnego. Istotą tego postępowania jest szybkie dochodzenie zaległych opłat i ogranicza się w zasadzie do wydania nakazu zapłaty. Po uzyskaniu przez zarząd nakazu zapłaty lub zasądzający zapłatę wyroku sądu należy wystąpić o nadanie tym orzeczeniom klauzuli wykonalności, a następnie wystąpić do komornika o wszczęcie egzekucji. Zarządzający muszą pamiętać, że po upływie trzech lat od daty wymagalności roszczenia okresowe przedawniają się. Najogólniej mówiąc, przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie określonego w przepisach prawa okresu (tzw. terminu przedawnienia) dłużnik może odm...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy