Pytanie do eksperta

Odpowiedź: Przygotowanie remontu w nieruchomości wspólnej jest jedną z najtrudniejszych spraw we wspólnocie mieszkaniowej, a uchwały w sprawie remontów jednymi z najczęściej uchylanych uchwał przez sądy, dlatego warto dołożyć należytej staranności przy jej przygotowywaniu. Zarząd czy zarządca planując remont budynku powinien najpierw określić zakres planowanych prac, a następnie na podstawie ustalonego zakresu prac powinien zebrać oferty na wykonanie prac co najmniej od kilku przedsiębiorców wraz z kosztorysem prac, terminem wykonania i innymi istotnymi elementami, które znajdą się później w umowie o roboty budowlane. Jeżeli zakres wykonanych prac jest stosunkowo prosty i jedynym wyznacznikiem wyboru oferty jest cena wówczas zarząd wspólnoty mieszkaniowej może dokonać wyboru najtańszej oferty i na tej podstawie opracować projekt uchwały, w której wspólnota mieszkaniowa wyraża zgodę na przeprowadzenie remontu w określonym zakresie zgodnie z załączonym do uchwały kosztorysem, określa sposób finansowania inwestycji i upoważnia zarząd do zawarcia umowy o roboty budowlane zgodnie z załączonym ustalonym z przedsiębiorcą projektem umowy. Przy bardziej skomplikowanym zakresie prac gdzie cena nie jest jedynym wyznacznikiem wyboru oferty podjęcie uchwały powinno poprzedzać na zebraniu przedstawienie ofert i dyskusja wśród właścicieli lokali na temat wyboru oferty. Jak wynika z orzecznictwa sadowego za naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną należy uznać podjęcie uchwał w zakresie przeprowadzenia remontu bez uprzedniego przedstawienia właścicielom lokali szczegółowych informacji o inwestycji i jej kosztach, złożonych przez przedsiębiorców ofertach, harmonogramie spłat kredytu oraz nieokreślenie granic upoważnienia pełnomocnika do działania w sprawie (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach sygn.akt I ACz 993/12) . Domyślam się że w pytaniu chodzi o nepotyzm. Po pierwsze nie ma przepisów prawnych które zakazywałyby właścicielom lokali świadczenia usług na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, a w zasadzie wręcz odwrotnie wystarczy popatrzeć na skład zarządu. Po drugie wspólnota mieszkaniowa dokonuje wyboru oferty spośród innych ofert z reguły ze względu na małe skomplikowanie wykonywanych prac wybierając ofertę najtańszą. Skoro oferty właścicieli lokali będących jednocześnie właścicielami firm czy to budowlanych czy innych będą jak wynika z pytania najtańsze to przecież oczywiste jest że powinny wygrać i to ich ofertę wspólnota mieszkaniowa powinna wybrać. Fakt czy oferta pochodzi od jednego z właścicieli lokali czy od osoby trzeciej jest i powinna być bez znaczenia dla wyboru oferty.

Autorzy

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp