Ile czasu deweloper ma na odpowiedź na pismo od Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej?

Jeżeli zatem brak jest oznaczenia terminu udzielenia przez dewelopera odpowiedzi na otrzymane pismo, określonego tak w przepisach szczególnych lub w samej umowie zawartej przez strony, uczynienie zadość zobowiązaniu wynikającemu z otrzymanego wezwania winno być rozpatrywane z uwzględnieniem art. 455 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.; dalej: „KC”).

Stosownie do powołanego wyżej przepisu, jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Jak wyjaśnia się to w doktrynie, o terminie spełnienia świadczenia w zasadzie decyduje treść zobowiązania lub jego właściwość. Termin ten może być zatem określony bądź to przez wskazanie konkretnej daty, bądź też ustalenie pewnego okresu, w którym dłużnik powinien świadczyć. W tym drugim wypadku dłużnik nie dochowuje terminu, jeśli nie spełnia świadczenia przed końcem jego upływu, np. nie przekazuje uzyskanych ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie miejsc postojowych, mimo, że zgodnie z zawartą (-ymi) umową (-ami), decyzje te winny były zostać przekazane nabywcą wraz z pozostałymi dokumentami po zakończeniu realizacji inwestycji lub niezwłocznie po ich uzyskaniu. Jeżeli zatem deweloper nie wypełnia swojego zobowiązania w terminie, popada w opóźnienie w jego realizacji z upływem ostatniego dnia, w którym – zgodnie z umową – winien był spełnić swoje zobowiązanie, np. przekazać niezbędne dokumenty.

W sytuacji jednak, gdy termin wykonania zobowiązania przez dewelopera nie zosta..

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

  • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
  • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
  • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Zobacz także:

ACTISPRO wspiera zarządców nieruchomości!

W obliczu kryzysu pandemii COVID-19, twórca innowacyjnego oprogramowania do zarządzania nieruchomościami, spółka Actislink, wychodzi naprzeciw potrzebom zarządców nieruchomości, oddając bezpłatnie do korzystania innowacyjne narzędzie przeznaczone do automatyzacji procesów w branży zarządzania nieruchomościami – oprogramowanie ActisPRO

e-obsługa mieszkańców

Portal internetowy mieszkańców to związane z obsługą klienta narzędzie informatyczne, będące ważnym elementem zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie nieruchomościami, którego znaczenie i rola w ostatnim czasie znacząco wzrosły.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp