Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nieruchomość wspólna

Porady prawne | 17 maja 2019 |
0 59

Elementy architektonicznej konstrukcji balkonu trwale połączone z bryłą budynku i na ogół usytuowane na zewnątrz w stosunku do przestrzeni wykorzystywanej do wyłącznego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez osoby zamieszkałe w lokalu uznać należy za takie części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu, zatem – na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali – powinny być kwalifikowane jako stanowiące nieruchomość wspólną.

Właściciele lokali podjęli uchwałę w sprawie określenia granic nieruchomości wspólnej, w której ustalone zostało, że elementy konstrukcyjne i izolacja balkonów i tarasów widokowych wraz z balustradami oraz balkoniki okienne, bez okładzin ceramicznych, stanowią części nieruchomości wspólnej z tym tylko zastrzeżeniem, że konserwacja balkonów od strony wewnętrznej jest obowiązkiem właściciela lokalu. Jednocześnie podjęto uchwałę o wykonaniu remontów balkonów i przeznaczeniu na ten cel środków finansowych z budżetu wspólnoty. Działając na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali, jeden z członków wspólnoty wniósł o uchylenie przedmiotowej uchwały z powodu jej niezgodności z przepisami prawa, naruszania prawidłowego zarządzania nieruchomością oraz naruszania interesu członków wspólnoty. Sąd Okręgowy oddalił powództwo na podstawie art. 25 ust. 1 u.w.l. oraz obciążył powoda kosztami procesu, a powód złożył apelację.

POLECAMY

Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja powoda jest bezzasadna i jednocześnie wskazał, że kluczowe dla rozstrzygnięcia sprawy było określenie, czy zaskarżona uchwała nakłada na właścicieli obowiązek partycypowania w kosztach...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy