Brak wyników

Administrowanie

20 stycznia 2021

Opłacenie pozwu przeciwko dłużnikowi

0 365

Czy Wspólnota Mieszkaniowa w przypadku opłacenia pozwu przeciwko dłużnikowi (właściciel mieszkania) może zapłacić z środków Wspólnoty Mieszkaniowej (z konta bankowego Wspólnoty, jednak bez wydzielenia funduszu prawnego, są to środki z comiesięcznych wpłacanych zaliczek), czy musi w tym celu podjąć stosowną uchwałę - dot. funduszu prawnego i określić stawkę i dopiero po zgromadzeniu środków pieniężnych na f. prawnym może opłacić pozew?

Wydatki na koszty postępowania sądowego, którego stroną jest wspólnota mieszkaniowa nie zostały wymienione wprost w otwartym katalogu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, wyszczególnionych w art. 14 ustawy z dnia 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1910 ze zm.; dalej: „UWL”), na pokrycie których to kosztów właściciele lokali zobligowani są uiszczać comiesięczne opłaty w formie zaliczek (art. 15 ust. 1 UWL). Stąd też, wskazane jest, by na pokrycie kosztów postępowania sądowego wspólnota, w drodze uchwały powołała osobny fundusz celowy, który umożliwi właścicielom lokali systematyczne gromadzenie środków na ewentualne prowadzenie postępowań sądowych, co też wykluczy sytuację, gdy – w braku takich funduszy – powstanie konieczność uiszczenia przez właścicieli lokali wspomnianych kosztów w drodze jednorazowych wpłat.

REKLAMA

Jak wyjaśnia się to przy tym w orzecznictwie – co do zasady – obowiązujące zasady gospodarowania przez wspólnotę środkami pieniężnymi przekazanymi jej przez poszczególnych właścicieli lokali na koszty przewidziane w art. 14 UWL oraz związany z tym dopuszczalny zakres, w jakim wspólnota może środkami tymi dysponować, wykluczają przyjęcie za zgodne z prawem działania wspólnoty w drodze przekazania tych środków na inny cel. Podkreśla się bowiem, iż wspólnota nie posiada uprawnienia do decydowania o przeznaczeniu tego rodzaju środków, a dysponując tymi środkami na inny cel, wkracza w ten sposób...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy