Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

20 stycznia 2021

Dezynfekcja Klatek Schodowych – czy jest obowiązkowa?

0 290

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny wydał zalecenia dotyczące dezynfekcji klatek schodowych. Czy dezynfekcja jest obowiązkowa czy dobrowolna biorąc pod uwagę art. 8a ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i jak się to ma do wykonania analizy potrzeb w zakresie dezynfekcji danego budynku.

Stan pandemii wirusa SARS-CoV-2 wymusił zarówno na wspólnotach, jak też spółdzielniach mieszkaniowych podjęcie dodatkowych środków zaradczych, minimalizujących ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w związku z korzystaniem przez lokatorów z części – dla nich wszystkich – wspólnych. Wiąże się to przede wszystkich z dodatkowymi obowiązkami lub czynnościami podejmowanymi w ramach dezynfekcji części wspólnych lub mienia przeznaczonego do wspólnego korzystania.

POLECAMY

Dotyczy to w szczególności zaś zwiększenia częstotliwości odkażania elementów należących do powierzchni wspólnych, takich przykładowo jak schody, posadzki, klamki, włączniki światła, poręcze, przyciski lub uchwyty do otwierania wind, kabiny wind i znajdujące się w nich panele sterujące, panele sterujące domofonów itp. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej rekomendują by - jeżeli jest to tylko możliwe - zarządcy budynków przynajmniej raz dziennie dezynfekowali takie powierzchnie jak: poręcze, domofony czy windy. W odniesieniu natomiast do tych wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych, w których czynności te były dotychczas wykonywanie jedynie sporadycznie w ciągu roku kalendarzowego (np. w okresach przedświątecznych), wskazane jest wprowadzenie obowiązku systematycznego ich wykonywania – przykładowo wraz z realizacją bieżących, zwykłych czynności z zakresu utrzymania porządku i czystości.

Zwrócić należy przy tym uwagę, iż stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 ze zm.), właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy