Sprzątanie chodnika

Zacznijmy od podstawowej kwestii – żaden właściciel nie ma obowiązku kosić trawnika na nieruchomości wspólnej. Nie można go obciążyć takimi obowiązkami. Na przykład sprzeczna z prawem, a przede wszystkim nieskuteczna, będzie uchwała, która zobowiązuje poszczególnych właścicieli do jakiejkolwiek formy dyżurów w zakresie sprzątania nieruchomości wspólnej. Owszem, właściciele mogą sami sprzątać teren nieruchomości wspólnej, kosić trawniki, sprzątać klatki schodowe czy nawet dokonywać napraw i remontów we własnym zakresie, na przykład malować klatkę schodową czy naprawiać coś w budynku, ale takie działanie jest możliwe tylko w warunkach porozumienia i akceptacji samych właścicieli na zasadach dobrowolności, czyli czymś w rodzaju „czynu społecznego”. Jeżeli jednak właściciele nie są wstanie porozumieć się w tym zakresie, zarządowi nie pozostaje nic innego, jak zorganizować te prace w ramach kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

 

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się zwłaszcza wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Zatem koszty związane z koszeniem trawników, tak jak inne koszty, na przykład sprzątania klatek schodowych, podwórza i chodników, są bezspornie częścią kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10. każdego miesiąca, które ustalają w formie uchwały na zebraniu rocznym. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami jedynym miernikiem partycypacji właściciela lokalu w kosztach zarządu nieruchomością wspólną jest jego udział w nieruc...

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

  • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
  • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
  • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Powiązane artykuły

Autorzy

Zobacz także:

Rozliczanie kosztów ciepła

Fizyczne właściwości ciepła, które przenika przez przegrody budowlane pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami i brak spójnych i kompleksowych przepisów dotyczących sposobu rozliczania kosztów ogrzewania powoduje, że nie ma doskonałej metody rozliczania kosztów ciepła w blokach mieszkalnych, a ilość ciepła zużytego na ogrzewanie konkretnego pomieszczenia w budynku można jedynie szacować. Jak zatem w sposób najbardziej prawidłowy – rzetelny i zgodny z przepisami prawa – rozliczyć koszty ciepła w budynkach wielorodzinnych?

Nowe zasady najmów komunalnych

Uchwalony w kwietniu zeszłego roku pakiet nowelizacyjny ustaw związanych z szeroko pojętą polityką mieszkaniową, wprowadził również zmiany w zakresie ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp