Dołącz do czytelników
Brak wyników

Remont posadzki balkonu

Porady prawne | 17 maja 2019 |
0 66

Proszę o rozstrzygnięcie wątpliwości, czy przy remoncie posadzki balkonu w mieszkaniu na 1. piętrze, koniecznej z powodu zalewania po deszczach mieszkania znajdującego się poniżej, wspólnota ma obowiązek zakupu i położenia zerwanych płytek ceramicznych?

Ja stoję na stanowisku, że nie, tym bardziej, że uchwała wspólnoty do części wspólnych balkonu zalicza jedynie ściany boczne, balustrady, obróbki blacharskie, konstrukcję nośną, natomiast właściciel domaga się położenia płytek, pisząc: „Wszyscy właściciele mieszkań z balkonami nabyli je wraz z terakotą i stanowi ona element trwale związany z budynkiem. Remont, wymiana lub zmiana wymiaru lub/i koloru tej terakoty wymaga zgody zarządzającego lub wspólnoty. Ja terakoty na balkonie nie położyłem, więc od chwili odbioru mieszkania od wykonawcy jest ona częścią wspólną wspólnoty, która tylko ją użytkuje. Nie podniosłem sobie standardu balkonu po zakupie mieszkania. W związku z powyższym stanowi ona część budynku, która jest nierozerwalnie związana z tym mieszkaniem. Wspólnota ma obowiązek remontować tę część w wysokości i zakresie z dnia odbioru mieszkania. Stanowi ta terakota integralną część elewacji poziomej tegoż budynku. Nie można jej zdjąć i włożyć do walizki”.
Kto ma w tym przypadku rację? Czy wspólnota ma zakupić płytki i pokryć koszt ich montażu?

POLECAMY

 

Poruszony przez pytającego problem sprowadza się do analizy zagadnień związanych z określeniem granicy odpowiedzialności wspólnoty mieszkaniowej za utrzymanie należytego stanu nieruchomości wspólnej, w kontekście zarówno rzeczowym, jak i finansowym.

 

Stosownie do treści art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przepis ten decyduje o zakwalifikowaniu konkretnych elementów budynku do nieruchomości wspólnej i odwołuje się do kryterium funkcjonalnego, wskazując, że nieruchomość wspólną stanowią te części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy