Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądów Okręgowych

7 lutego 2018

Bezumowne korzystanie

0 170
Osoba, która korzysta z czyjegoś gruntu bez porozumienia z właścicielem, musi się liczyć z koniecznością zapłaty wynagrodzenia właścicielowi bez względu na to, czy właściciel poniósł jakąkolwiek stratę. Sąd ustali wynagrodzenie stosownie do okoliczności konkretnego przypadku, z uwzględnieniem charakteru i trwałości obciążenia oraz jego uciążliwości, proporcjonalnie do stopnia ingerencji, uwzględniając wartość nieruchomości oraz jej przeznaczenie.

W przedmiotowej sprawie właściciel wniósł o zasądzenie wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Powódka domagała się także ustalenia kwoty odpłatności za bieżące korzystanie z nieruchomości. Wyrokiem sąd rejonowy zasądził kwotę niższą niż żądana z ustawowymi odsetkami. Właściciel złożył apelację, jednak Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że apelacja podlega oddaleniu. Instytucja bezumownego korzystania opiera się na założeniu, że właścicielowi przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z jego rzeczy. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 225 w zw. z art. 224 § 2 k.c. w sytuacji bezumownego korzystania z cudzej nieruchomości posiadacz samoistny w złej wierze, a posiadacz w dobrej wierze, od chwili gdy dowiedział się o wytoczeniu przec...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy