Brak wyników

Orzeczenia Sądów Okręgowych

20 stycznia 2021

Uprawnienia współwłaścicieli do korzystania z nieruchomości wspólnej

0 1771

Przepis art. 12 ustawy o własności lokali zawiera odrębną w stosunku do kodeksu cywilnego regulację uprawnień współwłaścicieli do korzystania z nieruchomości wspólnej, tj. każdy właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Zasady korzystania z nieruchomości wspólnej zawarte zostały również w art. 13 ust. 1, w którym mowa jest o korzystaniu z nieruchomości wspólnej w sposób nie utrudniający korzystanie przez innych właścicieli oraz współdziałaniu w zakresie ochrony wspólnego dobra.

Oznacza to, iż zachowując wynikające z art. 140 k.c. prawo do wyłącznego korzystania z własności indywidualnej (z lokalu), każdy właściciel zostaje ograniczony w prawach do korzystania ze współwłasności w ten sposób, że nie może z niej korzystać wyłącznie do swoich potrzeby, a jedynie może z niej współkorzystać (korzystać razem z innymi) i to tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie stoi to na przeszkodzie, aby współwłaściciela korzystali z umownego podziału do korzystania z nieruchomości wspólnej w ten sposób, iż każdy z nich mógł posiadać części wspólne do wyłącznego użytku. Tych rozwiązań będą jednakże dotyczyły przepisy kodeksu cywilnego, w tym art. 206.

REKLAMA

Art. 3 ustawy o własności lokali stanowi, iż nieruchomość wspólna to grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Należy to rozumieć w tak...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy