Dołącz do czytelników
Brak wyników

Element konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem

Porady prawne | 17 maja 2019 |
0 67

Właściciel lokalu mieszkalnego ponosi wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie balkonu stanowiącego pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w tym lokalu.

Wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem, obciążają wspólnotę mieszkaniową.

POLECAMY

Sąd Apelacyjny w Gdańsku zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: Czy obowiązek remontu balkonów w budynku mającym wyodrębnioną własność lokali obciąża wyłącznie właścicieli poszczególnych lokali, czy też może obciążać wspólnotę mieszkaniową, zwłaszcza jeśli remont dotyczy elementów konstrukcyjnych balkonów?

Uchwała Sądu Najwyższego dotyczy wielu istotnych kwestii związanych z finansowaniem kosztów utrzymania i remontów balkonów znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Status prawny balkonów nie jest zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie jednoznacznie definiowany, a przedmiotowa problematyka dotyczy nie tylko klasyfikacji prawnej samego balkonu, lecz także określenia statusu jego elementów składowych oraz konstrukcyjnych, które trwale związane są z bryłą budynku. Sąd Najwyższy słusznie wskazał, że określenie statusu prawnego balkonu zależy od analizy konkretnego stanu faktycznego. Konieczne jest dokonanie oceny, czy właściciel danego lokalu może wyłącznie korzystać z balkonu, czy też istnieje możliwość korzystania z niego także przez innych użytkowników będących członkami wspólnoty mieszkaniowej. Z uwagi na różnorodność zrealizowanych bądź realizowanych inwestycji mieszkaniowych nie można zatem jednoznacznie określić jego przeznaczenia i funkcji, jakie pełni w ogólności.

Sąd Na...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy