Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądu Najwyższego

13 kwietnia 2017

DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ

0 163
Przy ustanawianiu służebności drogi koniecznej sąd kieruje się przesłanką odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, której nie można utożsamiać z łatwiejszym dostępem do drogi publicznej – wynika z postanowienia Sądu Najwyższego.

Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Przeprowadzenie drogi koniecznej następuje z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z jak najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest mo...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy