Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądu Najwyższego

13 kwietnia 2017

Forma zmiany zarządu powierzonego

0 140
Zmiana zarządu powierzonego wymaga podjęcia uchwały właścicieli lokali, zaprotokołowanej przez notariusza (art. 18 ust. 2a), a reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed sądem przez takiego zarządcę wymaga umocowania w umowie o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną bądź w uchwale o zmianie tej umowy – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

Przepisy o własności lokali przewiduje trzy sposoby zarządu nieruchomością wspólną :

POLECAMY

  • zarząd wybrany - sprawowany przez wybrany uchwałą właścicieli lokali zarząd będący organem wspólnoty,
  • zarząd zlecony – działający na podstawie umowy cywilnoprawnej podpisanej pomiędzy zarządem wybranym, a osobę fizyczną albo prawną (zarządcą),
  • zarząd powierzony – powołany w trybie art.18 ust 1 ustawy o własności lokali, który stanowi, że właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Zgodnie z art., 18 ust 2a ustawy o własności lokali zmiana zarządu powierzonego może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza.

W przedmiotowej sprawie problem przed jakim stanęły sądy dotyczył poprawności zmiany zarządu powierzonego. Czy w tej sprawie potrzebna jest umowa na co wskazywałoby...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy